רועי סנדלר - לאן שתלכי

מוזיקה

ניהול אישי: בר סנדלר bar@roeesendler.com
050-4388823
בוקינג להזמנת מופעי עיריות, ועדי עובדים, בתי ספר וכו׳ - כתום ייצוג אומנים (By כספית ייצוג אומנים)
איילון - 050-949-4938
טל - 054-811-9636
משרד - 03-688-6881
מייל - Marketing1@kaspit-art.co.il ,
Kaspit@kaspit.co.il
הצטרפו לעמוד הפייסבוק הרשמי של רועי סנדלר - roee.sendler
מילים: ארקדי דוכין וזמיר גולן
לחן: ארקדי דוכין
עיבוד והפקה מוסיקלית: יעקב למאי
בימוי: נהוראי חובב ביטון
לאן שתלכי אלך
תמיד אשאר עמך
בכל הדרכים בעולם
בכל נשימה של הים
בכל לטיפה של רוח
וכל שתרצי אתן
אתפוס לך כוכב נופל
כל משאלה בליבך
אמסור את כולי בשבילך
אם רק תרמזי לי איך
ואת לא יודעת עד כמה קר
רק איתך אני מאושר
העולם בלעדייך זר
איתך כמו ילד מאושר
כשאת לידי אני שר
צלצלי אני כאן נשבר
לאן שתפני אפנה
באמצע רחוב הומה
אמצא רק אותך בין כולם
אקטוף לך פרחים מהגן
רק תחזרי לכאן
כי רק אם תגידי כן
כל לילה לך אנגן
את השיר ההוא של הלב
עד שילך הכאב
אני מחכה ואוהב...
ואת לא יודעת עד כמה קר
רק איתך אני מאושר
העולם בלעדייך זר
איתך אני כמו ילד מאושר
כשאת לידי אני שר
צלצלי אני כאן נשבר
ניהול אישי - בר סנדלר 0504388823
יח"צ - עופר מנחם תקשורת ויחסי ציבור Menachem.ofer@gmail.com

תגובות

 • רננה בראון
  רננה בראון2 ימים לפני

  נחמד,לא רע ביכלל אתה שר.

 • דוד רוגל
  דוד רוגל2 שנים לפני

  ל

 • ראובן מכלוף
  ראובן מכלוף2 שנים לפני

  איזהההה חתייךךך בן כמה אתה

 • שגיא מבורת
  שגיא מבורת3 שנים לפני

  ווואוו נימכרתי איזה שיר רק תצליח אח יקר

 • שרית בורק
  שרית בורק3 שנים לפני

  אין זמר כובש

 • הגר רוגל
  הגר רוגל3 שנים לפני

  את חסרה לי

 • הגר רוגל
  הגר רוגל3 שנים לפני

  שללומית מציק ה לי

 • זיגדון א
  זיגדון א4 שנים לפני

  שיר סוף מהממהם

 • אורי עזרן
  אורי עזרן4 שנים לפני

  מושלם!!

 • ilay nini
  ilay nini4 שנים לפני

  אתם מושלמים ביחחחחדדדדד

 • Shaked mended
  Shaked mended4 שנים לפני

  איזה יפים אתם ביחד 😘😘😘 כל אחד הצליח בדרך שלו😉😋😉

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  ו3ו33וורדדייבדיכחבחבלחגחבחחככחבחכחגחגחחגכםחכחכחכחח כ חגחגחםגםגםםםםגםגםגםגם א םגםםגםםם כ ןגםםאם א םגםגגםגםםגםגםםגגלחגםםגםגםגםגםםגגםגםםםםאם א ם א ם א םםגםםםאםאםאםאםאםאםםאםאםםםאםגאםאאםאםםאםםרםאםאםםאםםםםםםרםאםאםאםאםרםםרםםרםםררםם ר םרםרםםרםרםםרםםגםםרםרםםרםםםםםםרםרםאםםםםגרםםםאםם ר םאםםרםרםםררםםאםםםםאאםםרםרם ר םםגםררםרםרםרםםאםאםםאםאםםםאםרםרםרםםםרםרםגארםםםרםםםםםםםםםםםםאםםםםםאםםםםאםםםאםםאאםםםאםאםםאםםםםםאאםםםםםםםםםאםאםםגםגםםגאםאםםםאםאםאםםםגםגםאםרםםאםאםאםםםם ר םגםאםאם א םםאםםאםםגאאאםאםםרםםג ר םםר ר םםםרםרםגםאםרםםםםםראםגםםגםגםגםם ר םםםרםםרםםרםםררםםםרםםרםםאםרםםרםםםרםםרםרםםרםםגםשיכםרםרםרםרםףשדםםרםאםרםרםםםרםרםםרםרםרםרםםרםםרםרםרםרםרםרםרםרםרםרםרםםרםרםםרםרםרםםםרםרםרםםםרםרםרםרםרםרםרםרםםרםםרםרםרםםרםםררםרםםםםםםםםםררםםםםרםרררםםםרםםררםםרםרםרםרםרםםםרםםרםםרםםררםרםרםרםםרםרםרםרםרםםםם7םםרםםםםםרםםרםםרםררםררםםאםםםאםאםםםאםםאפאםרםרםרםם ר םרםרםפאםרםםגםםםרםרםרםרםםםםםםםרםםםם ג דםדםםדםםדםדדןדןדקםדםםדםםדםדםדםםדםםקם ר םקםםרםדםרםםקםרםרםםקםםדםרםדםםרםרםרםםדםםםדםדםדםדםםדםדםדםםרםדםםדםםדםםדםדםדםםדםםדםדדםםדדםםדםדםםדםרםדםםרםדדם ר םםרםםדםדם ג םגחגחגחגחחגחךדיחיחגגןםגחגםגחחגחחגחגםגםגםםגםגםגםגםגםםגםגםרםגםגםגםרםםררםםרםרםרםגםםרםרםגםךרםרםרםרםרםרםםרםרםאםם ר םגםגםםגגםםגםגםגםםגםגםםגםגםםגםגםגםגםםגםגםגםגםםגםרםגםגםםגםגםם ר םםםרם ר םם ר םגםםםרםםרםםםםםררםםםםרםםררםםדםםרםרםרםגםםרםרםרםרםםרםםרםםרםםרםרםרםםםםרםרםםרםםדםדםדםםרםדםדםדםםרםרםםרםרםםרםרםרםרםםרםםרםםם ר םםדרםררםרםםםםם ר םםרםםרםטכןאןןאחאחאןאןאןאןןןאןןאןאןאןאאןןאןןאןאןןאןאןאןןאן א ןאןאןאןןאאןאגיגחגמחגחגיגמיגיגיגייייאמאחיאחאחחאיחאמיאיאיחאחחרחחאחרחחחאחרחחרחרחאייריחרחרחרחחחריריריריירמחרירמממרינרמרירייריריירחרמחרירמריירממממממייחרימרי ר מגיגיגיי ר יייגייגיגיי ר ייגמגיייגמריגיגיגיייגייגיייגייגיגגמ

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  עאעאואו

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  ער עואו

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  יאעאע

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  י4עאוט

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  יטיטיט

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  םט ןן ןאאןא

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  יאיאי א יאו

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  עככככעט

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  ייההההככככעככככככככעכעעעעכעעעעעעעעעעעעעעע כ כעעעעעכעכע כ עעעעכעעעעעעעעעעעעכעעעעעעעעעעע י עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע י עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעגצלגםגםאםאםרםרםרםררם א םאםןאןרןרדם3ןןרן3ןן א ןאןאחחאןאחאןרןרןרןןן א ןןןןן3ןן3ןרן3ןןרןרןן3ןרן א ןןרןןןןרןרןןרןןרןןרןןרןןרןרןאןרןרןרןןרןרןאןןרן3ןרןרן3ןרןרןן3ן ר ןןרןרןרןןרןרןרןררןרןןרןרררןרןןרןןרןרןרןרןןרןרןרןןןןררןןרןרןררןןרןןרןרןןןןןןרןןןןרןןרןןןןןןרןןרןןרןרןררןןרםםםרםרםםחרחר47 ן 4ן4ן47373663663

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  גחחגחחגחגחחגחגחחגחגחרחרחגחגחגחגחגחחגחחגחגחגחגחגחגחגמחגחגחצחגצגחגלגחגחגחגחגחגחגחגחחגרחגחגחרחחגחגחגחרגחגחחגחגגחחרחגחגחםגחגחרחחרחרחרםםרחררםגחחגחגחגחחגםדחגרחחרחחרחרחגחרחרחררחרחגחרחגחגחגםרםרםחרחרחרחררםרםרחרחרםרחחרחרחרחרחרחרחחרחרחרחרחרחםחרםרחררחםרםרםרררחרםרםרםרםםקםםררםקםקגייייקייקיקקייקקיקיייקיייקיקיקיקייקחקיחחקקחקחיקיקיקייקיקיקייקיניננקמממקקממקינמממקממקמנממקמקמקקמק קכלללכלכלכלכללכללכלכלכלכלכלכלכללטלכללאלאלאכללטלטטללל א אללטכחחכלכללכלכלכלכללכללטכלכללכחטלחכלכלטלחט ל כלחכחחככחטחןחכחכחחככחחכחכחכחטעלטחטחטחטחחטלטחטחטחטחכחכ ו גצצגחגכחכחגלכגחחגאללככלגלאאכללגכללכגלככלככלככללאאגכםכןכןאחאןאןחכחאחחאחגןאןגןןאןיאחאחחאחאחאחאחאחאחאחחאחאאחאןחאאחאחשאחחאחאחאחחאחאחאןחאןאאיחאחאחאחאחאאחחחאןאיאיאןןאןאן ן אחןאןאןןאןאחאחאןאןאןאןאאןןאןאןןאןאןןאןאןאןאןאאןןאןאןאןןאןאןאןאןאןןאןאאאןחאןאןןאיאחאחןאןןאןאןאןןאןאןאןאןאןןחןאןאןאןאןןאןאןחאןאןןןאןןאןןןןאןאןןאןאןאןןאןןאןאןןאןאןןאןאןאןאאןאןאןאןאןאןאאאאןאןאןאאןאןאןאןאחאןאן י אחאחח א חגחחחרחח ג חןןרןרןרןןרןרןרןרןןרןרןרןןרןרחאחראחחאאחןןרןרןןרןרןראןאןאןאןאןאןןןאאןןןאןןאןםאןאןאןןאאןאןןרםאאןןןאןאןןרןאאןןאןאןרןאןאןןאןאןאןןאאןןןןןאןאןרןאןרןאןןרןרןרןרןןרןרןאןאןןרןרןרןרםאןאןן א ןןאןחרןאןרןןאןאחןאןררןןרן א ןאןאןןרןרןרןאןאןאןאחןאאןןררןרןאןןאןאןאדןרןןרןאןן א ןןרןןאן א ןרןןרןאןאאןןןאןןן א ןאןןןןאןאןןאןאןאןאןרררןןרןאןןאןאןאןרןרןרןןרן א ןאןןןרןרןאןןןןןןןאןןןןאןןןןררןןא3אללגללגללאלאלגל א לגלאלאללאללגלגלאללאל רטךטךתכתתכתטלטטללטלטלטלטלטללטצלטללטלטללטללטלטדלטםטללטלטלאלאלאלאללאלאלאלללטלטלטלטטלטלםאחאםםאחםםםאםאםאםאםאםאםאללאלאלאפאלאללאלאלאלאללאאלאפאפאללאאללפאפ א ת5לטלטלטללטלטלטלאלאלאללאלאלאךלאלאךאךאךאךלאאלאךלאךא ל אלאלאללאלאללאללאלאאללאאך ל אלךלאלאלאלאךאךאאךךאלאאךךךאאלאךךאלאאךלאלאאךלאלאאךאךלאלאךאךךאךאךאךךאךאךךאאךאךאאךךאגלגחצגחכחגגצגחחגחג ל אלגצגלגגחגחגחגחחאחגאחחגחאלא ל גחגחחגחאלאחגחגחגלגלרחררלחגחגלרחרחרללרלררלרלםרלרםרללרלרלרללרלרלרלרללרלרםרפרלרלרפלרפרפרפפרפרפרפרפררפררפפרפרררפררררררפפררפפרךרפרכךרפפרפפרדפרפרפרפפפקל3ללררללאלטפ4לם55ם לככלכלכללכלךגךגךגגךךגךגךךגךגךךגךךךגךגךגךגךגךךגךךגךגתתךךךתלךגךךגךגךגגתךגךתךגתךךךגתךךגךךךתגךךגךגתגךךךתגתךךךךךךךךגךכךלבך כ לתכלצללצגצגצלללצצלצלגתגלגתצתלגלתצצללגלללגלסתדתדתתתדתתסתתדתדךתדתדתדתתדתתדתתתתדתתדתדתדצצדצדצצדצדלדצלדצלדלתדצלללדךדלדלךדדךךדלדךךדךדדךךלדךךךדךךךדךתךךדךךךךךתךכחללכלכללעחכחלכלכלגלצגצגצצלג1גצלג ל גצגצגלגתשלגלדתדגתגצגתדתתדתדלדתדלתדלדלדתתגתדתדתלצדתתתדתצתתדתךגתדתגגצצגצגצג צצתתתתגתךדצצתתתתדתתתדתדתדגלתדלדדתתךצלתדדתךדתתדתדדתלדךתדדתדתדתתדדתאללאללכךכ ל לכךכךךכךגךגךגךגךךגךךכךכךכךכךךכךכךכךככךגךכךכךכךכךכךךככךךככךכךגךגךגגךגךכךגףףגךגףגףףגףגףףףףגףכףככףכףכףגףגגגףכגגגףףכף כ ףףגגגףגףףגףףגכגףףגףגףגףףףגףףגףףףגףףגףףגגףגגףגגףףגףףגףףגףגגףגגףףגגגףגףגףףגףףגףףףגףףגףגףגףףגףגתסלתבצגתגגתגללגךגךלגלגךלגלגתתאךל א תלכ תל כלכתצכללגלכךא ל אךכךכךךא ל אךךגךךאךךאךאאאךךךאךאךאךךאך א ךאךאךאךךגךכךךךכךךכךגךךךגךכךךכךאךאךאךךגךךגגךככךךגךכךךגךגגךךגךגךגךגךךגךךכךגךגךךגךגךךךךךגךךךגךגךגךגךגךגגךךאךךגךגךך א ךגך א ךאךץץאך א ךךךגך כ ךכךךכךגףגכףכץךאךכךךכךכךכךךגףךגךךגךךגך כ ךטאטךעחצכחטחכ2ללככללטלכלטלכלכללכלכללכלכםכללחכחכחחכחכחכחכלכחצכלכחכחכלצכחלחחכחחכחכלכלחלכםלכלללכללכללכלככחלכצלצכצכחכמכחכחכצצכצעצעחכחחכלכחמ חצ מ חחכצכ צ כצכצצכצכצצכיכ2 מ כחחכצכחכצכצכצצכחכחכחככ ח כמצחכחכחכחהחכחחכחכחחכצצכרכרצררחכרצככחרחכחחכחצחכצצכצכצצכ ח כחחכחכחחצצצצצחחחחחחצחצחצכצכחחחחחככ צמח חעחכחכחחחחחחןחחח ח ןחייייחח ח יחייייייייייייייייייחחחיייייייןייייייייןייוןין י יייייחייןחחחןןןןןםחחחחםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם ן ן ןםםןןןןןיןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןםןןחןןןןןםםםםןםןםםםןםםםםםםם ן םםםםםםםםםחגחלדללרללקלקלקלפםקםקםםקלקלקללקלקלקללקלקללקלקלקלפקלקקללקלקלקםםקםקקםקםקלקלםקםקםםקםםקםםקם

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  לאחגחגחגחגחגחגחרחחחחחרחגחרחחחרחרחחרחחרחרחחרחרחחרחרחחרחררחרחרחחחרחרחרחחרחןרןרןרןרםןרןררןר ן רחם ר חםרםםרחחרםרחחררחחח א חרחאלרח ר חחחםרחרםםרםרחרחרחרחםרםחרםחרחחרםםםםםרםרםםרםרםררםםםרםםרםרםרםםםרםרםרםםרםםרםרםרםםרלאלאלגחגצחגלגלגהחכללכחכלכלחכלכללאלכלגלאלגצגלגגללגללגלגגלגלכלאלללכללכתללכפפכפכלללפפפכללגללגלגגלגללללגללגלגלגללכלגללגפגלגלללגלגגללגלגךפללגלךגךלגלללגלתלךךךךךךךךךךץתתך פ ל ךתתתתתתתתתץתץתגתךךךךךתתלככל1לגלגךגךךגךגךגתגתתגתתגתתגץגגץ ך דץדץדףדדףףדץףדדףץד ך דץדדףדתץדץדץךשךךדך ש ךךךךץךץ ץץ דדץךךדךךךךךףךךדךדךךךךךךךץךדץךץץךץץץץץץץץץץץץץחטחאחאחאחא חם אחחחאחאןאםאםאםאאםםטםאםטםטםטטםםטטםןטטןןטןןטןטןטןטטןטחןטיאיטטייטיכחאייייייייי

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  חאחכחכחכחאחאחכןאחחחאחםאחכלאחאחאחחאחחאחחאחאחאאםאםאחאחחאחאחחאחאםחאחחאחאחחאאחאחאחחאחאחאחחאחאחאחאאחאחאחאחאחאחאחאחחאםחאםאחאחחאאחןאןאןןאםאןאןןאאןחאחחגחגחגחאחחגחגחגחגחגחחגחגחגחחגחגחאםםאםאםםאןאןאםןחאחחאן ן ןאןאםםןןןאןןאןאאןאןןאןאןןאןאאןאןןאםםאםאאםםאםאאאםאםםאםאםםםםאםםםאםאםםאםםאםאםםאםאםאםםןןאםאןןאןןאןאאןאאןאןןאןאםאןאןאאןאםםןאאםאםםםםאןאןאןאםאןןןןןאאןןןןרןןאןאאםםאםאחאחאחאםאםאםאחאםםאםאחאחחםםאםאםאםאםםאםאםםאםאםאםאםםםאםםםםאםאםםםאםאםםאםםםם א םרםאאםםםםםרםאםםםאםםםרםםרםלרררר ל רםםררםםרםםרםרררםרםרםםםרםםםרללםםרםרלללרלםרםרללרחרחרחרחחרחרחרחרחרחח ר חגחגחגחרחגחחגחגחגחחגחחשיגיכחגחגחגחחגחגחגחגחחגחחגחגאלגחחגלגללגחחחגחגחגחגגחחגחגחגללגחגחגחלגלגחגחםגםלגלרלרלחרח ר חחרחגח ג חגחרכחגחחגחגחגחגחג

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  ףוךוךוךךעךוףףעףףעףעףףעףעףעףףעףעףעףףעףעףףעךעףףףעףףעףףףעףףעךךעךךעךעךעףעךכעףכףףכףכףעףעףףכככףככףףכףףכףכףגצחכחככחכחכןןכןאןןןאןא ן אאןםאןאןאן א ןאםןרןאןןאןאןאןטאןאןןאייאיאןאןןאיאיאןאןןאןןןןןרןאןאןרור3חטכ מ כחגחכחכ חי ג ואןאןאןאןאי א ןגןאי ר יגיגיגייגןיגיגגיגיגידידעריעגעגיגירירידוגיגוגווגרורירורורורוררורוורורורורורורוררורוורורורורררוו3רורו3ורורוורורורוורורורוררוורורוורורוורורורוורורורור3וא4רןןרןרן3ןורוגחחגחכגחגחגחחגחגגחגחגחגחגחגחחגחגחגחןגןגחרחאחאחאדחאן א חאןןגןגייגגיגיאיאחרחאחירחרחרירחאחאחאןאחאןאחאחאחרחרחרחרחאןרןןרחרןרירחחרחרחרחחרחרחרןרןרןןרןרןרןרןרןרןןרןררחןרןרןןרןרןררןחרןרןרןרןרןררןרןרןרןןררןןרןןןרןרןןרןרןןרןררןןןררןןרםר ן ןררןרןררןרןןרןרןרןרןןןרןןרןררןרןררןןרןררןרןררןןרןרןררןרןרןרןרןרןרןןרררןןרןןרןרןרןרןרןרןרןררןןרןרןרןרןרןרןרןררןןןןןןןרןןרםןרןרןרןרןרןרןרןרןרןןרןררחןרןרןןררןןרןןרןרןןרןרןרןרןררןרןרןןרןןרןרןרםןרןרןרםרםןרןרםרםרםררןרםרםרםןרןרןרןרןןרןרןרןרןרןרןרןןרןררןןרןרןרח א ןרןרןרחח א חרחרחגחחאגןגןרחןרחרןחרןארחןרןרןןרןרןרןןרןןרןרןןררןרןרןןרןרןרןרןרןרןררןןרןרןרןרןרןרןרןרןרןרןרןרןרןרןרןןר7רןרןר7רםחגחגחגןןגןגןגןןרןרןרןרןרןןרןרןרןןרןרןןרןרןןןרןןרןןרןרןרןןרןרןרןרןררןןרןןרןרןרןןרןרןרןםםםרםרםדדםדגר םפ גפפגפגפגפגםגםגםרם א םג ן ם א ןןאאןאר666ר66אא666א6א66ר6ר6ר66366ר636363663636363663663636363 ו 36חאלאחאםאם א ןאןרן א וןאאןןאןאןאי3ח3ן3ו33ן3ןןן3363ו3363ן3ן3ן3ן3ן33ן3ן6364466646464446ן4ן44ןן4ן46464644חן4ן4ןן4ן4ןן4ןן4ן4ן4ן4ן4ןןן4ן א חחאפאפאפאפאךךרפאאאפאאפאךאפאפפאפפאפאפאפאפפאפרפאא א ררפרררפרפרפפרפרפרפרפרפרפררפפרפרפפאיטטייטחאיכ נא יכינאנ נננננננ אנא ננננ ח ג מג נ נ גג נ נ ג נגמל ג ג ג מ מ מ ג ג מג מג'י ח ג מ ג נ נ גג נ נ ג מג נ ג מ ממגמת ג ג גג ג 2 ג 22ל ג ג ג מרמק ג 2ממ2ממ22מ2ח2חחי2י2ייי2י2י2י22יי2י2י2י2י2י2י2י2י2י

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  ייי י עעעעעעעעצכמככיץגיץץכיכיץכחץכיץכיכץחכחכץחץכחכץחץכחץכחץכחכץחץכיחמככץחץכחכץמכץחגיכיגאחגיךיכחכיכחץכחכחףחץכחץחכץכחץכחץכחכץחץכחץכחכףחעחץכחץכחכץחץכחכץחכחכףחכץיץגיףכחףכחץכמכץחץכחץכחץכחכחץעחץכחעחץכחכחכחץכץחכחכצכצכצכחץכחץכחכץמכמכחץכףחץכיכץיכיץכיכץמץכמץכמץכחכיץכיכץכמכץיץכמכץמץכמץכמץככשכץכץץככץכץכץחץץכץכץץככץככץככעעכעעעעעעההבכככהכעהננננננהנננננניננננננננננננננננננממנננייייייימננניייממ י מממממחחח דללדללדללל לר לרגלגצ ל דצצדצד ל לגללגלגללגגלגללגגללגלגגג גחצגמגגחלגלגלגלגלגללגלגצגצגצגצגחחגצגצצגלגלגללגתתגגתתדתגתללגדללדלרללדלררללרדלדלדלרלקצדצדלדלדצדצרחדחחרדצדצדצצדצגצגצגתצדצדתדתצדלדלדדצצצדתדצצדתדצדתדדצצדדתצדצצדצדצדצצד ל דצצדצדצדצדצצדצצדצדצת

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  אצמגמפגמג

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  חחחיייעיעהעעעהבעהיעהעבעבבעעהעהעהעהעהבעעהבבךעהיהיהיעהעהחנניינחמחננ יהי י מניינים ייייייי העלייה יהיה י

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  לאצכתאכצתכצצככצצכצצכצכצכצצכצצכצככמכממכממכממכממכמכממגמכממגמממצמכמממכצגצצכמגמגצצגתצכצכצכצצ כ צצמגצגצגצגגצגצגצגצצצצצצצגצצגצצצגצצגצגצגצצגגצצגצצגצצצצצצגצצגצצגצצצגצכצגצגצצצגצגצצגצגצגצגצגצגצגצגגצגצצגצחגצגצצגצצצצצצגצצגצמגצמצצצצצצצצצמצצצצצצצצצגצצגצגתתתצצתתתתתתתתתגגתתתתגתתתתדתתגתתתצצגתתתצג

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  לאלאצאצלאצלא

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  אללאצצכחכצכצ

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  צכצכצתכתצ

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  צגצגצ צגגגצצרמ

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  פגפגפפג

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  פעכפפכפכככפכפגפג9פ8ר8ר88ר8ר8אפפר88א8אאם8א8א8א88גםאםם8כ8כ8כ7א7 א 88א8א8כ8א88כ88ככ8םאםםכםאםכ88םכ8ככ8ככ8םכ8א8כ8א8א8א8א8א8א88א8א8א8א8א88א8א8א88ט8ט88כא8טטט8ט8כ888א88כ8א8א8ט9ט9א8אא888א8898ט8ט8ט פ ט98א8ט8ט9ט9ט99ט98טטט888ט99ט9ט8ט98ט98ט998ט8טט8ט פ טט9ט99ט98ט9ט999ט9ט9999ט99999ט99ט9ט999ט99ט9ט8ט8ט8ט8ט98ט8ט8ט99 פ ט9ט999 פ ט999 פ ט8ט99ט998ט99 פ ט98ט999 פ ט9999ככ9כ99ככ9כ99כ9כ9ככ9כככככככ9כ9כ99כט9ככ9כ99כ9ט9ט9כט9טט9 פ ט999כ99טט99טטטכ9כ9ט9ט פ ט98ט8אט9ט9ט9א9אא8אכתלככלכ ל אל א ללכלכלכללכלללכלכפכפכפכפככפפכפכפפכפפגםגפכג ם כפכפכפ כ פפגפכפפגפפגגפפגפגפכ כ פגפ א 8אפפאפפאפפאפאפפפאפאפפפגפגפפג

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  עפכפאפארם

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  םטםםטםם88888884488488848888444484888888848488484888484884488488888484848884844888 ט8םטםט8ט8םט8םפפפםפפפםפפםםפםםםם8םםםפפם4888488888888448888טט ט 884948889994499948849ט9טט48ט599ט9499ט9 פ 4ט9ט998ט8488ט88ט8ט88888ט899ט9ט88פפ4פ9ט99פפטפטפפטפפ9פפ9 פ ט99ט98ט8ט88888ט88ט8ט8ט898ט8טט88998494993994499ט9טט9ט99949949999939999999 94434יףייייייעעעעטעו

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  םעםםעםעםםםכ

 • TeMpErAti0N _IL
  TeMpErAti0N _IL4 שנים לפני

  תחזור למזרחית יותר מתאים לך בן אדם ותצליח חבל שאנשים כמוך לא מקבלים יותר פרסום מעדי ביטי שלא שווה כלום כנ''ל הילדה בת 13 קירל הזאת

 • שירים מתורגמים
  שירים מתורגמים4 שנים לפני

  מי הגיע לכאן מי פושרז ? .

 • רגד

  רגד

  4 שנים לפני

  שלי מהאקו ובאלי שוקו שניהם גם רועי וגם זאת שמופיעה איתו יולי זיו

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  4לל4םם77

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  צגתדרללק ל

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  גלצגצדל

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  ג מג

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  כחצגצאצא

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  פ4פ

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  ךטךטך

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  לרלקךק

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  מגגי

 • david rogeדממדמסמצדצדחדחl
  david rogeדממדמסמצדצדחדחl4 שנים לפני

  כמיא

 • David Role
  David Role4 שנים לפני

  עץעץ

 • David Role
  David Role4 שנים לפני

  צבחבי

 • David Role
  David Role4 שנים לפני

  צעלע

 • עדן מרדכייב
  עדן מרדכייב4 שנים לפני

  קליפ סוף אתה ויולי מתימים סוף ❤❤❤❤

 • צופיה חסקי
  צופיה חסקי4 שנים לפני

  מתה עלייך תצליח!!!

 • צופיה חסקי
  צופיה חסקי4 שנים לפני

  איזה כוסיתתת

 • צופיה חסקי
  צופיה חסקי4 שנים לפני

  שיר מהמםםם

 • Paulina P.M.
  Paulina P.M.4 שנים לפני

  כל הכבוד! !!

 • תמר רוגלחגחדדםד
  תמר רוגלחגחדדםד4 שנים לפני

  גחגח

 • תמר רוגלחגחדדםד
  תמר רוגלחגחדדםד4 שנים לפני

  גממג

 • תמר רוגלחגחדדםד
  תמר רוגלחגחדדםד4 שנים לפני

  סמסממ

 • תמר רוגלחגחדדםד
  תמר רוגלחגחדדםד4 שנים לפני

  מבמג

 • תמר רוגלחגחדדםד
  תמר רוגלחגחדדםד4 שנים לפני

  בצבצכחיד

 • David Role
  David Role4 שנים לפני

  חכלכחג

 • David Role
  David Role4 שנים לפני

  כמכיגיד

 • David Role
  David Role4 שנים לפני

  כצסחחגחכממכלכיט

 • David Role
  David Role4 שנים לפני

  כצסחחגח

 • David Role
  David Role4 שנים לפני

  דיסייגעגגצחג

 • David Role
  David Role4 שנים לפני

  דיסייגעג

 • David Role
  David Role4 שנים לפני

  עמטיצטחא

 • David Role
  David Role4 שנים לפני

  עמטי

 • טוהר צברי
  טוהר צברי4 שנים לפני

  מושלם איזה קול נדיר יש לך בהצלחה!!💛😘

 • מתן דדון
  מתן דדון5 שנים לפני

  רועי אח שלי היקר אוהב אותך יש לך קול נדיר גם בגבוהים וגם בנמוכים אתה פשוט סטאר

 • David Role
  David Role5 שנים לפני

  לוחטחטן

 • David Role
  David Role5 שנים לפני

  גחאחאח

 • David Role
  David Role5 שנים לפני

  כחכחכיאי

 • רוני גוהר
  רוני גוהר5 שנים לפני

  וואייי איזההה קוללל התאהבתיייי😍

 • נירית בוכריס
  נירית בוכריס5 שנים לפני

  שר מושלם אני חולה עליו חתיך אהבת חיי ויולי מושלמת

 • ליאור פיל
  ליאור פיל5 שנים לפני

  שיר מקסים אחלה זמר והדוגמנית בקליפ יפיפיה

 • mor hason
  mor hason5 שנים לפני

  יולייייי אהבה שלייי רועי שר פצצה חייים שלי

 • נוי איינו
  נוי איינו5 שנים לפני

  לא משהו ..

 • Tal Sabag
  Tal Sabag5 שנים לפני

  שיר מהמם

 • ליזו אביטן
  ליזו אביטן5 שנים לפני

  יולי מהממת!!!! ושיר מושלם♥

 • אשר אלמקיס
  אשר אלמקיס5 שנים לפני

  זה כול יפה יש לך

 • שרית טסה
  שרית טסה5 שנים לפני

  יולי ורועי מתאימים רצחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח יש לך קול מושלםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם אני מתהההה ואני שנה מתחתיך

 • queen zohar
  queen zohar5 שנים לפני

  אמא אני מכורה לשיר הזה אני מאוהבת בזמר

 • בר דדון
  בר דדון5 שנים לפני

  אתה פשוט אלוףףףףףףף!!!!!!!!!!!

 • לימור מצרי
  לימור מצרי5 שנים לפני

  אחלה שיר מותק! התקשר למעגלים שלי ואארגן לך קבוצות שיגיעו להופעות. כל הכבוד על ההתמדה ויש לך אמא נהדרת - שמור עליה! היא רגישה ותומכת!

 • ziv hadad1234
  ziv hadad12345 שנים לפני

  וווואוו מה זההה מושלמיםםם שיר מדהיים

 • Andrew Gorkov
  Andrew Gorkov5 שנים לפני

  אממאאאאאא אמאאא מאוהבתת מאוהבתת מאוהבתתת איזהה קולללל

 • טליה בייזר
  טליה בייזר5 שנים לפני

  יולי מהמממתתת !! ושיר מהממםםם!!!!!

 • רונית עזר
  רונית עזר5 שנים לפני

 • Shahar Henia
  Shahar Henia5 שנים לפני

  דעי יאללה בי

 • Ron Ben
  Ron Ben5 שנים לפני

  שיר מושלםםם ואני חולה עלייך ועל יוליי❤❤

 • ריקי סבאן
  ריקי סבאן5 שנים לפני

  כל השירים שלך ושלמים ומדהימים אבל השיר הזה פשוט מצוין אתה מושלם

 • רפי מימון
  רפי מימון5 שנים לפני

  שיר מושלם ילד מוכשר

 • דניאל חזוט
  דניאל חזוט5 שנים לפני

  מהממםםםםםם

 • תמר דנינו
  תמר דנינו5 שנים לפני

  שיר נדיר מכורה👍💞👌💛💖💛💖✌

 • Ravid sharon
  Ravid sharon6 שנים לפני

  מהממים!!! חתיך. והיא מושלמת כמו לא יודעת מה. דווקא אהבתי את הקליפ. בניגוד לחלק מהדעות פה! תצליחו כל אחד בדרך שלו....!!!!!

 • Ariel Malka
  Ariel Malka6 שנים לפני

  שיר מושלם,זמר מושלםםם, בהצלחה!!!!

הבא